Secretaris

Op basis van het rooster van aftreden is het bestuur van de Hofruiters op zoek naar een goede opvolger voor de vrijwillige functie van:

Secretaris m/v

De Hofruiters is een grote vereniging die naast het organiseren van wedstrijden en evenementen meer dan 40 paard- en ponylessen voor haar leden verzorgt op Manege de Fruithof in Heteren. De lessen worden door instructeurs van de vereniging gegeven aan wedstrijd- en recreatieruiters. Wij zoeken een mede bestuurslid die mee wil werken aan het toekomst bestendig houden van de vereniging waarbij zoveel mogelijk leden van jong tot oud met plezier kunnen paardrijden.

Wat zijn de taken?

  • Het voorbereiden, bijwonen en verslagleggen van (bestuurs)vergaderingen (± 10x) en de jaarlijkse algemene ledenvergadering.
  • Het behandelen van de inkomende en uitgaande post.
  • Het bijhouden van het archief en de administratie
  • Is contactpersoon voor ingekomen e-mailberichten voor de vereniging en het bestuur, en verzorgt de uitgaande officiële e-mails, met uitzondering van wedstrijden en evenementen.
  • Verzenden van bulkmails aan leden uit ledenadministratie*.
  • Voor eigen taak incidenteel onderhouden van contact met de KNHS

Wat vragen wij van jou?

  • het leuk vinden om verantwoordelijkheid te hebben over een bestuurs-administratie en hiervoor administratieve taken uit te voeren.
  • Een goede kennis van de Nederlandse taal .

Wat bieden wij.

In een hecht team van betrokken mede bestuursleden samen met de wedstrijdcommissie, evenementencommissie en vrijwilligerspool de rijvereniging besturen. De vereniging werkt met een begroting van ruim 60.000 euro per jaar en hanteert sinds 2017 een meerjarenplan. In 2018 wordt een nieuwe ledenadministratiesysteem* geïmplementeerd onder verantwoordelijkheid van de penningmeester. Eventuele secretariaatskosten worden vergoed.

Werkdagen en werktijden.

Circa 2 tot 4 uur per week. Het bestuur vergadert met uitzondering tijdens vakantie’s, eens per maand .

Wil je meer informatie?

Contactpersoon: Ger Huijer
Telefoonnummer: 06-20092418
Email: info@hofruiters.nl