Voor leden

Definitieve jaarverslag 2017

Verslag Ledenvergadering Hofruiters 10 mei 2017

20170824 Ledenbrief_contributiewijziging_def

Verslag Ledenvergadering Hofruiters 6 april 2016

Jaarverslag 2016 Definitief

Jaarplan 2017-2018

Meerjarenbeleidsplan 2017-2020

De financiële stukken, zoals het jaarverslag, de verantwoording 2016 en de begroting 2017 kunnen per email worden aangevraagd via: info@hofruiters.nl 

Meer informatie: