Statuten en Huishoudelijk Reglement

Statuten

In deze statuten staat het doel en de belangrijkste regels van deze vereniging. Deze statuten zijn bij de notaris vastgelegd.

 Statuten Hofruiters

Huishoudelijk reglement

In het huishoudelijk reglement zijn de rechten en plichten vastgelegd die de leden, de instructeurs en de manegehouder hebben. Zaken als aan- en afmelden, lessen en betalingen zijn hierin vastgelegd.  Nieuwe versie vastgelegd op de leden vergadering 10 mei 2017

Huishoudelijk reglement 10-5-2017

Geef een reactie